Oggetti, Associazione Culturale Atelier

L’exposició “Fra tutti gli oggeti più cari per me sono quelli usati” és una petita mostra col·lectiva en la qual participo que recull diferents col·leccions individuals que tracten sobre la mirada envers l’objecte.

Els objectes envaeixen les nostres vides en tot moment, són essencials, però segueixen sent invisibles per a tots nosaltres a causa de l’ús automàtic que en fem. L’objecte, subjecte del nostre estudi, expulsa la mirada i el pensament de la forma i funció real de l’objecte, al imaginari el qual ens ensenya a veure les coses d’una manera diferent, d’una manera única i misteriosa.

Cada objecte recull una història, un univers d’associacions d’idees, un camí que s’inicia des de l’objecte, i que aquest enllaça a altres objectes, dels objectes als signes, dels senyals a les pistes, de les pistes als gestos i aquests als llocs d’origen.

La mostra a càrrec la il·lustradora Chiara Carrer, estarà a la Associazione Culturale Atelier, Via Panisperna 236, Roma del 10 al 22 de juliol de 2014

Més info: http://piccolecollezioni.tumblr.com/

Mostra Oggeti